IOTA Foundation bliver del af EU-projektet SECANT

Hvad er IOTA?

Det er enorm vigtigt nutildags at overføre ting og sager fra den fysiske til den digitale verden. Når vi taler personfølsomme data som for eksempel i sundhedsvæsenet, er det dog vigtigt først at afklare sikkerhed og især databeskyttelse.

IOTA Foundation får tilskud af EU

EU-projektet SECANT vil netop tage sig af det og gøre systemer mere sikre – frem for alt med henblik på cyberangreb.

Moderne trusler finder i nyere tid primært sted, fordi der er sikkerhedshuller i systemerne. Privatliv og databeskyttelse lider stærkt under dette, og også virksomheder får problemer med hensyn til ansvar og eventuelle retssager.

SECANT har til formål at udvikle og levere innovative mekanismer, der fremmer tillid og ansvar. Desuden vil SECANT tilbyde seminarer, der tager udgangspunkt i sikkerhedsbevidsthed.

Den løsning, der skal udvikles, handler bl.a. om at indsamle, analysere og dele oplysninger om de såkaldte cybertrusler med interessenter og ekspertgrupper.

Formålet er at ruste denne personkreds, så de er i stand til at tage funderede beslutninger om it-sikkerhed.

IOTA Foundation får i alt et tilskud på 4 millioner kr.

SECANT står for Security and Privacy Protection in Internet of Things Devices og er finansieret af EU. Projektet har til formål at fremme samarbejdet mellem organisationer inden for sundheds- og sikkerhedsteknologi, og IOTA Foundation vil indtage en ledende rolle i udviklingen af teknologien.

Vil du gerne investere i IOTA?

Vi viser dig trin for trin, hvordan du gør!

IOTA mønt
Gå til vores IOTA-investeringsguide

Hvad er det nøjagtigt, SECANT skal udvikle?

Den avancerede og højmoderne Secore-Ledger-infrastruktur forventes også at blive en platform til at opdage og imødegå e-sundhedstrusler.

SECANT er en del af forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020 med et samlet budget på næsten 40 millioner kr. og skal efter planen køre indtil august 2024.

I sin rolle som en af programmets førende innovationsmotorer og eneste DLT-leverandør forventes IOTA Foundation at bidrage til at skabe en infrastruktur til sikker kontrol af autenticitet og udveksling af sundhedsdata.

Den fremtidige multiasset-ledger, som IOTA har til formål at blive i løbet af de næste par år, vil tillade samtidig adgang, validering og uforanderlig opdatering af datasæt.

Det er irrelevant, om det sker fra et eller flere steder, henholdsvis fra en eller flere enheder.

SECANT-platformen er designet til at forbedre interessenters og organisationers muligheder ved at:

  • implementere samarbejdsbaseret indsamling, analyse og deling af informationer om trusler,
  • gennemføre innovative risikoanalyser, der er specielt udviklet til sammenkoblede knudepunkter i et industrielt økosystem,
  • udvikle de mest avancerede mekanismer for tillid og ansvar i forbindelse med databeskyttelse,
  • fremme sikkerhedsbevidsthed i sundhedssektoren via uddannelse, kurser, seminar etc.,
  • forbedre organisationers beredskab og modstandsdygtighed overfor moderne cybertrusler,
  • øge privatlivets fred og databeskyttelse i hele kommunikationsnetværket,
  • og reducere omkostningerne for sikkerhedsrelaterede uddannelser på det europæiske marked.

IOTA eHealth

IOTA eHealth-projektet handler om databeskyttelse og kontrol over sundhedsdata. De elektroniske sundhedsdata eHealth er grundlaget for sundhedsvæsenet, og dataene skal være sikre og overholde databeskyttelsesbestemmelserne.

IOTA-teknologien gør disse eHealth-data sikre og troværdige, i og med at knuderne (“nodes”) i IOTA Tanglen er uforanderlige og dermed ikke kan forfalskes. Med IOTA’s egne applikationer Digital Identity, Access og Streams kan patienterne igen få kontrol over, hvem der har adgang til deres følsomme data. EU finansierer også andre projekter vedrørende digital identitet.

Efterhånden som mængden af sundhedsdata vokser, stiger risikoen for angreb udefra. Data kommer fra flere og flere kilder, ikke kun fra det traditionelle sundhedsmiljø, men også fra tredjeparter som f.eks. tjenesteudbydere og private institutioner.

For at holde dataene sikre og respektere privatlivet, sikrer IOTA-teknologiens kryptografi lagringen på Tanglen.

Dette er en vigtig byggesten for digitaliseringen af sundhedsdata, men digitale registre kan let kopieres og ændres.

Det er netop i den forbindelse, at IOTA Foundation bringer sin ekspertise fra sundhedssektoren ind i SECANT-projektet.

Ud over sikker opbevaring handler det imidlertid også om kontrol over dataene.

Kontrol over sundhedsdata

SECANT har brug for en platform som grundlag for pålidelige systemer og til at understøtte den medicinske beslutningstagning, samtidig med at kontrollen over sundhedsdata gives tilbage til ejerne. De bestemmer selv, hvem de ønsker at dele deres data med.

Datadeling i sundhedssektoren er meget mere sikker med IOTA-teknologi, da det ofte er svært for patienter at dele deres egne patientjournaler med flere udbydere.

Det begrænser dog koordineringen mellem udbyderne. Det er her, SECANT-projektet kan bruge IOTA Streams, som muliggør en problemfri udveksling af data med garantier for dataintegritet.

Med IOTA Streams er krypterede datastrømme mulige, der enten kun indeholder individuelle data om en patient eller hele patientjournalen.

Masked Authenticated Messaging: MAM

For at få adgang til IOTA’s Tangle, som er en directed acyclic graph (læse mere om IOTA-teknologien ved at klikke her), har man brug for MAM: Masked Authenticated Messaging. Denne funktion kræver en autentificeringsnøgle.

Ikke alene kan alle data kontrolleres, men også sikkerhedskritiske faktorer som f.eks. styring af dataadgang, fortrolighed, dataintegritet og databeskyttelse er opfyldte.

Styringsregler, algoritmer for patienttilskrivning og metoder til datadeling kan også leveres teknologisk af IOTA.

Konklusion: eHealth made in Europe!

IOTA har til formål at muliggøre større dataintegritet inden for sundhedssektoren. Ved at overføre og opbevare individuelle medicinske journaler sikkert i IOTA Tanglen kan adgangen til private patientjournaler kontrolleres på pålidelig og sikker vis.

Da IOTA-protokollen er fri for transaktionsgebyrer, er denne dataintegritet fuldstændig gratis. Det bliver også muligt at opkræve mikro- eller nanotransaktionsgebyrer for personfølsomme og uforanderlige oplysninger i en medicinsk sammenhæng.

Det indbyggede betalingssystem gør det også muligt at skrive regninger (og betale dem) direkte på grundlag af datastrømmene, så institutionerne nemt kan få dækket omkostningerne til serviceudbydelserne.

Alt i alt har IOTA et kæmpe potentiale. Det har projektet haft i forvejen, men efterhånden kommer der flere og flere institutioner, der opdager og erkender det. EU er den hidtil største og mægtigste player, der slår sig sammen med IOTA Foundation. Vi er spændt på at se, hvad fremtiden byder på.

Hvis du kunne tænke dig at investere i IOTA-projektet eller besidde nogle MIOTA’s, er du velkommen til at tjekke vores IOTA-købsguide.

Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *