Hvad er Polkadot (DOT)?

Hvad er Polkadot?

Hvad ligger der egentlig bag blockchain-projektet Polkadot? Det er især mærkelige udtryk som f.eks. sharing, multichains eller blockchain-interoperabilitet, som du vil støde på, når du læser om Polkadot.

Ved du ikke, hvordan du skal forholde dig til dem endnu? Det er slet ikke noget problem, for denne artikel vil give dig et grundlæggende overblik over Polkadot og vise dig, hvad det virkelig er!

Polkadot er helt grundlæggende et projekt, der har til formål at forbinde den i øjeblikket meget fragmenterede verden af blockchains. Metaforisk set er Polkadot en – måske dén (!) – broløsning, der forbinder de enkelte isolerede løsninger, der findes i blockchainverden.

Læs videre om, hvordan Polkadot fungerer, og hvilke praktiske anvendelser der er knyttet til dette særlige økosystem, eller gå direkte til vores trin for trin-købsguide.

Polkadot – Hvad er det egentlig for noget?

Polkadot er et next generation blockchain-projekt, der gør det muligt at sammenkoble forskellige blockchains. På denne måde sikrer Polkadot-netværket også, at forskellige blockchains, som grundlæggende fungerer uafhængigt af hinanden, kan kommunikere med hinanden.

Polkadot er et netværk, der skaber interoperabilitet mellem individuelle blockchains.

Formålet med Polkadot er at skabe et bedre internet, der reducerer centraliseringen og dermed giver mere kontrol til den enkelte. Projektet blev lanceret af Gavin Wood, Robert Habermeier og Peter Czaban i oktober 2017. Gavin Wood er især kendt som medstifter af Ethereum.

Faktaboks
Lancering Oktober 2017
Token DOT
Aktuel kurs
Tokens i alt
Tokenets formål Digital forvaltning og betaling
Stiftere G. Wood, R. Habermeier, P. Czaban
Udviklere Parity Technologies, Web3 Foundation
Konsensusalgoritme Nominated Proof-of-Stake (NPoS)
Whitepaper PolkaDotPaper

Hvilke problemer er der, der løses af Polkadot?

Polkadots primære anvendelsesformål er at skabe en interoperabel løsning, der forbinder forskellige blockchain-systemer. Stifterne identificerede et grundlæggende problem med blockchain-arkitekturer, som manifesterede sig i netværkenes udvidelighed og skalerbarhed.

Ved hjælp af en heterogen multichain, vi taler om Polkadot blockchainen, bør de to vigtige dele – konsensusalgoritme og tilstandskommunikation – adskilles. Men hvorfor er der i øjeblikket overhovedet en udfordring, der skal løses? Hvorfor kan brugerne ikke handle koncentreret på nogle få blockchain-netværk, og de nye blockchains simpelthen vokse med deres community?

I øjeblikket står især nye blockchain-netværk over for én kæmpe udfordring: Hvordan genererer man “nok” brugere? Kun via en stor brugerbase kan det sikres, at et netværk ikke er korrumperbart. Hvis der kun er få validatorer i netværket, er der risiko for, at systemet kan overtages af et fjendtligt angreb.

Nye blockchain-projekter betyder, at hele sektoren befinder sig i en god udvikling. Denne udvikling sikrer imidlertid også, at de allerede begrænsede ressourcer bliver endnu mere knappe. En løsning på dette dilemma er Polkadot. Polkadot giver andre blockchain-systemer mulighed for at få adgang til de tilgængelige ressourcer.

Polkadot fungerer grundlæggende som en slags relay chain (relækæde). Andre kæder kan kobles til relæet, hvilket gør det hurtigere, nemmere og mere effektivt at komme i gang. Relækæden muliggør atomare transaktioner mellem systemer og bidrager således til en væsentlig forbedret interoperabilitet.

Hvordan virker Polkadot blockchainen?

Det vigtigste og absolut centrale element i Polkadot-økosystemet er relækæden. Relækæden administrerer tilstande i den blockchain, der er forbundet med systemet – disse kaldes parachains.

En vigtig del af Polkadot-økosystemet er de native tokens, som handles på markedet under navnet DOT. DOT er ikke bare en valuta til styring af selve systemet, men det primære betalingsmiddel i Polkadot-netværket. Enhver, der ønsker at koble en ny parachain med relay chainen, skal eje og bruge DOT til dette.

Polkadot Relay Chain
Visualisering af en relay chain i Polkadot-netværket

DOT tjener imidlertid også til at skabe konsensus og styring i netværket. Det faktum, at udviklerne ikke har sat en fast grænse for antallet af tokens, gør det klart, at DOT ikke er en værdiopbevaring. En stor del af DOT-tokens blev således udstedt til investorer i løbet af ICO’en. Ikke desto mindre stiger antallet af DOT’er med ca. 10 % om året.

Da hele netværket er baseret på en delegated proof-of-stake-algoritme, modtager brugere, der staker deres DOT og dermed er med til at sikre netværket, en belønning.

Polkadot Relay Chain – Højere skalerbarhed gennem Nested Relay Chains

Polkadot skal bidrage til at gøre blockchain-projekter generelt mere interoperable. Relækæden tilbyder dog i øjeblikket kun omkring 100 slots til parachains. Antallet af parachains skal dog løbende øges.

Udviklerne hos Parity Technologies ønsker at gøre dette muligt med såkaldte nested relay chains. I princippet er der tale om indlejrede relækæder, som muliggør fri skalerbarhed af netværket.

Polkadot Parachains
Parachains’ rolle i Polkadot-netværket

Det, der ikke vil ændre sig i fremtiden, er bookningen af slots i relækæden. Polkadot anvender en auktionsmodel til dette formål. De potentielt interesserede parter byder på de ledige slots. På denne måde er det princippet om udbud og efterspørgsel, der er afgørende for, hvor høj den aktuelle DOT-sats vil være.

De DOT, der bydes for en plads i relækæden, er fast, sålænge kontrakten varer. Men i modsætning til staking giver disse ikke noget afkast. Til gengæld kan blockchains skrive deres state (tilstand) ind i relækæden under kontraktperioden. Parachains, der har et fast slot, kan skrive i enhver blok i relækæden.

Parathreads – Det billige alternativ til Parachainen

I praksis kan omkostningerne i forbindelse med et slot som parachain være ret høje. Derfor har udviklerne hos Polkadot introduceret de såkaldte parathreads. Også via parathreads kan en blockchain skrive data i relækæden.

Der skal dog ikke reserveres et fast slot til denne aktion. I stedet opkræves der gebyrer for disse transaktioner. Som ved Bitcoin-blockchainen afhænger disse gebyrer i høj grad af den samlede udnyttelsesgrad af netværket. Desuden er der ingen garanti for, at interaktionen med parakæden vil blive afsluttet med den næste blok.

Polkadot Parathreads
Parathreads er et billigt alternativ

Af denne grund er parathreads ikke egnet til store projekter. Det er dog en stor fordel for små projekter, fordi omkostningerne normalt er lavere, og hastigheden er stadig høj på grund af princippet om indlejrede relækæder.

Ikke desto mindre kan andre projekter altid skifte mellem at være en parachain og en parathread. Rent teknisk set er parachains og parathreads ret sammenlignelige. Afhængigt af relevansen af den transaktion, der skal udføres, kan rollen som parathread være ganske nyttig. Det kan antages, at de fleste brugere vælger den ene eller den anden fremgangsmåde af primært økonomiske årsager.

Relay chain-modellen: Det særlige ved Polkadot

Den model med relækæder, som Polkadot anvender, er en særlig egenskab, som intet andet projekt hidtil har haft. Ved hjælp af denne fremgangsmåde gør Polkadot det muligt at adskille den konsensusarkitektur, som nævnt for oven. Andre blockchains som Bitcoin eller Ethereum tillader ikke adskillelse af konsensusalgoritme og tilstandskommunikation.

Det er derfor forståeligt, at udviklerne besluttede sig for ikke at videreudvikle Ethereum-blokkæden. Dette har dog også skabt en ulempe, da Polkadots relækæde ikke giver udviklere mulighed for at køre programmer. I stedet skal der altid konsulteres en anden blockchain til udførelse af smart contracts eller andre beregningsoperationer.

Selv om dette umiddelbart kan virke som en ulempe, gør Polkadots stærke blockchain-arkitektur det i øjeblikket muligt at bruge forskellige tilsluttede blockchains til disse operationer. Desuden sikrer udviklerne på denne måde, at Polkadot kan skaleres efter behag. Efterhånden som Polkadot bliver mere udbredt, forventes det, at ulemperne ved at outsource databehandlinger fortsat vil blive mindre og mindre.

Polkadots eget token: DOT

Polkadot-blockchainens native token hedder DOT. DOT anvendes på tre forskellige områder:

 1. Forvaltning: Token-ejerne har fuld kontrol over netværket. Alle privilegier, der gælder for minere på andre platforme, gælder også for DOT-brugere på Polkadot. Dette omfatter håndtering af ekstraordinære begivenheder, f.eks. protokolopdateringer og bugfixes.
 2. Staking: Grundlaget for DOT’s staking er spilteori, som skaber tilskyndelser for indehavere af tokens til at opføre sig og være ærlige. Aktører, der handler på en måde, der er til gavn for netværket, modtager en belønning. Andre nodes (knudepunkter) kan endda miste deres andel af netværket på grund af skadelig adfærd. Scroll ned til staking-kapitlet for at læse mere om det.
 3. Bonding: For at kunne oprette nye parachains skal DOT-tokens bindes – denne proces kaldes i Polkadot-netværket “bonding”. Fjernelse af tokens afkobler de gamle parachains fra netværket

For investorerne har en nylig investering været en lukrativ forretning, da Polkadot er et af de største og vigtigste blockchain-projekter på markedet.

Problemet med interoperablititeten ... Har Polkadot en løsning parat?

Et af de største problemer med allerede etablerede blockchains er interoperabilitet. De nuværende løsninger kan sammenlignes med isolerede applikationer, der leverer god performance, men som ikke tilbyder kommunikation med andre applikationer. Polkadot løser denne opgave ved hjælp af relækæden.

Blockchains, der er bygget på Polkadot, deler konsensusmekanismen, hvilket er grunden til, at kommunikationen mellem blockchains fungerer gnidningsløst. Oracles, som dem der findes i Ethereum, er ikke nødvendige i Polkadot for at kommunikere den aktuelle tilstand af en anden blockchain.

På grund af denne fremgangsmåde giver Polkadot teoretisk også mulighed for parallel udførelse af forskellige regneoperationer. En parallelisering af transaktioner giver en højere hastighed i praksis og er derfor en yderst interessant og bæredygtig løsningsmetode.

Dog er det herved sådan, at der i forskellige parachains og parathreads skal udføres scripts – og det skal ske samtidig. Herefter meddeles resultaterne af beregningerne via relækæden. For at være ærlig, lyder denne tilgang i teorien meget lovende.

Det er dog endnu uvist, om disse teoretiske fordele virkelig vil være overbevisende i praksis og udgøre en fordel i forhold til andre systemers Turing-fuldstændighed – Turing-kraftfulde systemer tilbyder universel programmerbarhed, f.eks. Ethereum.

Bridges muliggør kommunikation med andre systemer

Endnu mere spændende er dog Polkadot Bridges, som muliggør kommunikation med eksterne blockchain-projekter. En bridge er en specialiseret parachain, der kan overvåge eksterne netværk og endda foretage transaktioner, hvis det er nødvendigt.

Polkadot Bridges
Bridges har samme funktion som Oracles

En sådan “bro” i Polkadot-økosystemet svarer således til en Oracle i andre blockchain-systemer. På grund af relækæden kan alle andre blockchains i Polkadot-økosystemet også få adgang til bridgens kraft.

Hvilke fordele ligger der i Polkadot sammenlignet med andre blockchains?

Den vigtigste funktion i Polkadot er uden tvivl muligheden for at forbinde blockchains med hinanden. Dette er især for decentrale handelspladser en vigtig funktion. Denne tilgang er også en fordel for den generelle økonomi. Virksomheder kan forbinde deres blockchains med Polkadot og interagere med andre blockchains på denne måde.

Polkadot er desuden baseret på proof-of-stake og har derfor til formål at opnå høj hastighed i forbindelse med transaktioner som f.eks. bookninger, smart contracts eller informationsdeling. På grund af Polkadots høje markedskapitalisering og bekendthed kan også nye parachains drage fordel af protokollen. Det kan antages, at disse vil blive klassificeret som mere troværdige indenfor netværket.

Desuden bidrager proof-of-stake til den løbende oprettelse af nye Polkadot. På denne måde er netværket altid forsynet med en høj grad af likviditet. Grundlæggende kan det siges, at udviklingen af et nyt blockchain-projekt på Polkadot er billigt og frem for alt hurtigt.

En anden vigtig fordel ved Polkadot er bridgene, som overtager Oracle-funktionen og dermed står for fremragende interoperabilitet.

Disse fordele kan Polkadot byde på:

 • Høj skalerbarhed
 • Interessant arkitektur for DeFi
 • Billig platform som udgangspunkt for nye projekter
 • Bridges fungerer som Oracles
 • Mulighed for staking af DOT
 • Parathreads – til at udføre operationer på netværket – er billige

Staking i Polkadot netværket

Polkadot er en blockchain, der er baseret på proof-of-stake for at sikre relækæden mod angreb. På nuværende tidspunkt er DOT’s inflation på 10 % om året. Denne inflationsrate forventes dog at falde med tiden. En betydelig del af indtægterne fra staking går til Polkadots stakeholdere. Et unikt træk ved Polkadot er de forskellige roller, som stakeholderne kan indtage. I det følgende præsenterer vi de forskellige roller og viser, hvordan Polkadot kan stakes.

Validatorer

De, der ønsker at foretage staking på Polkadot-netværket, skal investere deres DOT i en smart contract i mindst 28 dage. På denne måde kan investorerne påtage sig rollen som validator og udføre følgende vigtige opgaver:

 1. Validering af indhold: Validatorer kontrollerer, om data, der leveres af parachains og tråde, er korrekte.
 2. Sikring af blokkernes gyldighed: Den anden opgave er at sammensætte blokkene i relækæden og koordinere med andre validatorer med hensyn til blokkenes gyldighed.

Hvis en validator viser sig at frigive fejlbehæftede blokke til afstemning eller stemmer positivt for fejlbehæftede blokke, kan de stakede DOT’s blive ham frataget. For at kunne udføre deres opgave skal validatorer drive en full node – et knudepunkt, der er permanent tilgængeligt.

Polkadot Validator
Validatoren står i Polkadot-netværket mellem relækæden og parachainen/-threads

Nominatorer

Den anden rolle i Polkadot-økosystemet er rollen som nominator (nominerende person). Opgaven som nominator kræver mindre, men kaster til gengæld så også mindre af. Nominatorerne stemmer om validatorerne. Men også som nominator er det muligt at miste stakede DOT’s.

En af grundene til at miste sine DOT’s er f.eks. at stemme for en validator, der skader netværket.

Polkadot Nominatoren
Nominatorer stemmer om validatorerne

Kollatorer

Kollatorer bruges til at overføre en tilstand til en validator. Kollatorer skal således sende den aktuelle tilstand af en parachain eller parathread til en validator. Disse deltagere modtager ingen betaling fra Polkadot-netværket, dog kan de få kompensation fra den respektive parachain.

Polkadot Kollator
Kollatorer transfererer data mellem blockchains, men får ingen DOT-belønning for det

Fishermen

Fishermen i Polkadot-økosystemet overvåger validatorerne og rapporterer enhver dårlig opførsel. Rollen som fisherman kan varetages af forskellige nodes (knudepunkter). Enhver, der fungerer som validator eller nominator, kan ikke fungere som fisherman. Det er som regel kollatorer, der har en dobbeltrolle, da det netop er dem, der fungerer som fishermen.

Polkadot Fishermen
Fishermen overvåger validatorerne og anmelder regelbrud

Hvordan kan Polkadot nemt stakes?

Hvis du ønsker at stake Polkadot, behøver du stort set ikke at beskæftige dig med alle netværkets særpræg. Der er nemlig nogle børser, der gør det nemt at stake kryptovalutaer som DOT. Ved staking beholder udbyderne en lille provision – og investoren modtager størstedelen af indtægterne fra staking. Forskellen i afkast mellem et full-service staking-tilbud og en egen opsætning er betydelig, men er ikke værd at overveje for de fleste investorer, da en helt egen tilgang er alt for krævende.

Ifølge Stakingrewards er det nuværende Polkadot-afkast 13,33 % om året. Dette afkast kan kun opnås med en egen staking-opsætning. For at gøre dette skal investorerne investere deres Polkadot i en tilsvarende smart contract på Polkadot-mainnettet.

Den nemmeste mulighed for Polkadot Staking er den tilsvarende service hos Kraken. Her skal investorerne blot overføre deres DOT til deres staking wallet. Kraken udbetaler derefter belønningerne to gange om ugen. Afkastet her er 12,00 % om året, hvilket kun er 1,33 %-point lavere end afkastet på mainnettet. Til gengæld kan investorerne til enhver tid trække DOT-tokens tilbage fra staking og sælge dem, hvis det er nødvendigt.

De vigtigste projekter på Polkadot

Der er allerede nogle spændende projekter baseret på Polkadot. I de kommende år kan dette marked dog stadig udvikle sig kraftigt, så de anførte projekter er kun et øjebliksbillede. Ikke desto mindre vil vi gerne tage et kig på de mest interessante projekter i Polkadot-økosystemet:

 • Kusuma: Denne blockchain har et lignende kodegrundlag som Polkadot, men kunne næppe være mere forskellig. Netværket er lidt som Polkadots lillebror, hvilket er fremragende for Polkadot dApps i testfasen. Mens Polkadot fokuserer på stabilitet, har Kusuma mere eksperimenterende karakter. Tekniske justeringer sker hurtigt på dette netværk, hvilket gør det til et interessant testmiljø for Polkadot-udviklere.
 • Edgeware: Edgeware er en selvforbedrende blockchain. Grundlæggende er Edgeware en airdrop af Polkadot mainchain og skal fungere som et testnet for On-Chain-Governance (styring på blockchainen). Mere spændende er det dog, at Edgeware understøtter smart contracts og vil udvikle sig gennem beslutninger truffet af communityet. Edgeware er desuden kompatibel med Ethereum og bringer Ethereum til Polkadot blockchainen uden at overtage problemerne med skalerbarheden.
 • Acala: Det Singapore-baserede DeFi-projekt Acala har til formål at drage fordel af Polkadot-blockchain til DeFi-applikationer. Acala har prominente investorer som CoinFund, Arrington XRP Capital og ParaFi Capital og anses for at være et af de mest spændende DeFi-projekter. Ud over Acala Dollar (aUSD) har udviklerne allerede skabt en decentral kreditprotokol og en decentral udvekslingsplatform. Disse komponenter giver brugerne allerede mulighed for at overføre, låne og modtage valutaer på tværs af blockchains.

Chancer og perspektiver

Sammenfattende er Polkadot et spændende og lovende projekt inden for blockchain-området. Udviklerne af Polkadot har identificeret et problem i den eksisterende krypto-verden og har udviklet en passende løsning på det. Hvis Polkadot vinder gehør og bliver en mainstream-løsning, kan vi forvente at se mange innovative og effektive blockchain-systemer i de kommende år.

Fordelen ved Polkadot er ikke kun netværkets skalerbarhed, men især den billige og hurtige mulighed for at offentliggøre egne løsninger. Derfor kan mange iværksættere vælge Polkadot som det tekniske grundlag for udvikling af deres blockchain-projekter. Det er allerede nu tydeligt, at Substrate gør udviklingen af nye projekter særlig let.

Samtidig kan Polkadot etablere sig som en af de vigtigste blockchain-løsninger for DeFi-sektoren. Nye lovende projekter kan bygges på Blockchain-økosystemet og dermed fremskynde væksten i netværket. Især med indførelsen af Nested Relay Chains vil Polkadot sandsynligvis blive den nye standard.

OSS

Hvad er Polkadot?

Polkadot er en next generation blockchain. Denne blockchain-løsning fremmer interoperabilitet mellem forskellige andre blockchains.

Understøtter Polkadot Oracles?

Polkadot er designet til at sikre interoperabilitet mellem forskellige blockchains. Det er dog ikke alle blockchains der er baseret på den native Substrate Framework. Løsningen på denne udfordring er Polkadot Bridges, de native oracles i Polkadot-økosystemet.

Hvilken konsensusalgoritme anvendes i Polkadot?

Polkadot er baseret på en Nominated Proof-of-Stake (NPoS). Derfor kan ejere af tokens stake DOT.

Hvilket formål har Polkadot-tokenet DOT?

DOT er en kryptovaluta, der dækker flere anvendelsesområder på én gang. For det første anvendes DOT til styring af netværket. Derudover kan investorer stake DOT og dermed profitere ved inflationen af antallet af tokens. Endelig kan projekter bruge DOT til at binde dem (ved Polkadot kaldes denne proces for bonding) og til at koble dem til relay chainen.

Hvor mange DOT-tokens findes der?

Polkadot-tokenet (DOT) har ikke et maksimalt antal. Indtil milepælen på en milliard DOT er nået, skal udbuddet øges med 10 % om året. Herefter forventes inflationen at falde løbende.

Findes der allerede projekter, der bygger på Polkadot?

Der er nogle spændende projekter baseret på Polkadot. Kusama, Acala og Edgeware bør fremhæves her. Da Polkadot stadig er et ungt projekt, bør der komme flere lovende projekter i den nærmeste fremtid.

<

Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Polkadot Tokenomics

Kurs i realtid
Polkadot (DOT)

Indlæser...DOT/USD

Polkadot faktaboks

Navn
Polkadot
Ticker
DOT
Aktuel kurs
Markedskapitalisering
Volumen
Markedsandel
All time high
All time low
Coins i omløb
Maks. antal coins
Andel i omløb