Bitcoin anses for at være en af de største innovationer i nyere tid. Den hurtige udvikling har imidlertid også medført problemer, som man ikke havde forventet så hurtigt.

Især blev skalerbarheden en udfordring. Som reaktion på dette blev der gennemført en hard fork af Bitcoin endelig, Bitcoin Cash. Det er et meget omdiskuteret emne at forudsige denne coins præstationer og position i forhold til Bitcoin.

Hvad er Bitcoin Cash, og hvordan opstod denne Hard Fork?

Bitcoin’s transaktionshastighed er meget langsom på omkring 7 transaktioner i sekundet. Til sammenligning udfører Visa omkring 24.000 transaktioner i sekundet.

Det stod klart, at Bitcoin ikke kunne vokse i det lange løb, medmindre transaktionsraten blev sat betydeligt højt. Fællesskabet kunne ikke blive enige om den bedste måde at løse dette problem på.

Nogle argumenterede for en forøgelse af blokstørrelsen for at kunne behandle flere transaktioner. Modstandere kritiserede dog, at for store blokke kunne føre til nye problemer.

Den øgede gennemstrømning af transaktioner kan føre til sikkerhedsrisici og ustabilitet i systemet.

Da fællesskabet ikke kunne blive enige, fandt denne hard fork endelig sted den 01. august 2017, hvilket var fødslen af Bitcoin Cash.

Den nye coin bruger den samme kodebase som Bitcoin med nogle ændringer.

Forskellen mellem Bitcoin Cash og Bitcoin

Den nye blockchain valgte bevidst at tilføje “Cash” til sit navn. Dette er for at fremhæve denne coins hensigt.

Som virksomheden skriver om sig selv, ser de sig selv som en Peer-to-Peer digital Valuta for internetet. Så fokus er primært på transaktionsraten med de lavest mulige gebyrer.

Det første skridt til at nå dette mål var at øge blokstørrelsen. Som allerede nævnt er denne foranstaltning også forbundet med risici.

Bitcoin Cash er dog klar over disse svagheder og har foretaget beskyttelsesjusteringer for at lukke disse smuthuller og gøre systemet mere sikkert for alle.

 • Replay- und Wipeout-beskyttelse: Da der blev skilt fra Bitcoin, fik alle brugere det samme antal BCH som de havde i Bitcoins. For at forhindre brugere i at bruge penge dobbelt i ond hensigt, bruger Bitcoin Cash en anden hash-algoritme end Bitcoin. Det betyder, at gentagelse mellem de to chains ikke længere er mulig.
 • On-Chain-Skalerbarhed: Bitcoin Cash-teknologien gør det muligt at justere blokstørrelsen. I øjeblikket er blokstørrelsen 32 MB (efter en ny hard fork den 15.5.2018), hvilket giver mulighed for en ydelse på omkring 20 millioner transaktioner om dagen.
 • Nye Transaktionssignaturer: Bitcoin Cash har en anden transaktionssignatur, for at bekræfte forskellen til Bitcoin.
 • Emergency Difficulty Adjustment (EDA): Er en ny algoritme, som hos en drastisk ændring i antallet af minere garanterer en normal blockchain funktionalitet. Dette giver valutaen i det hele taget mere stabilitet.
 • Scripting-kommandoer: Med OP_RETURN kan på denne Blockchain (Hvad er Blockchain?) gemmes yderlig information (fx til Smart Contracts).

Hvad ligger der egentlig bag blockchain-projektet Polkadot? Det er især mærkelige udtryk som f.eks. sharing, multichains eller blockchain-interoperabilitet, som du vil støde på, når du læser om Polkadot.

Ved du ikke, hvordan du skal forholde dig til dem endnu? Det er slet ikke noget problem, for denne artikel vil give dig et grundlæggende overblik over Polkadot og vise dig, hvad det virkelig er!

Polkadot er helt grundlæggende et projekt, der har til formål at forbinde den i øjeblikket meget fragmenterede verden af blockchains. Metaforisk set er Polkadot en – måske dén (!) – broløsning, der forbinder de enkelte isolerede løsninger, der findes i blockchainverden.

Læs videre om, hvordan Polkadot fungerer, og hvilke praktiske anvendelser der er knyttet til dette særlige økosystem, eller gå direkte til vores trin for trin-købsguide.

Polkadot – Hvad er det egentlig for noget?

Polkadot er et next generation blockchain-projekt, der gør det muligt at sammenkoble forskellige blockchains. På denne måde sikrer Polkadot-netværket også, at forskellige blockchains, som grundlæggende fungerer uafhængigt af hinanden, kan kommunikere med hinanden.

Polkadot er et netværk, der skaber interoperabilitet mellem individuelle blockchains.

Formålet med Polkadot er at skabe et bedre internet, der reducerer centraliseringen og dermed giver mere kontrol til den enkelte. Projektet blev lanceret af Gavin Wood, Robert Habermeier og Peter Czaban i oktober 2017. Gavin Wood er især kendt som medstifter af Ethereum.

Faktaboks
Lancering Oktober 2017
Token DOT
Aktuel kurs
Tokens i alt
Tokenets formål Digital forvaltning og betaling
Stiftere G. Wood, R. Habermeier, P. Czaban
Udviklere Parity Technologies, Web3 Foundation
Konsensusalgoritme Nominated Proof-of-Stake (NPoS)
Whitepaper PolkaDotPaper

Hvilke problemer er der, der løses af Polkadot?

Polkadots primære anvendelsesformål er at skabe en interoperabel løsning, der forbinder forskellige blockchain-systemer. Stifterne identificerede et grundlæggende problem med blockchain-arkitekturer, som manifesterede sig i netværkenes udvidelighed og skalerbarhed.

Ved hjælp af en heterogen multichain, vi taler om Polkadot blockchainen, bør de to vigtige dele – konsensusalgoritme og tilstandskommunikation – adskilles. Men hvorfor er der i øjeblikket overhovedet en udfordring, der skal løses? Hvorfor kan brugerne ikke handle koncentreret på nogle få blockchain-netværk, og de nye blockchains simpelthen vokse med deres community?

I øjeblikket står især nye blockchain-netværk over for én kæmpe udfordring: Hvordan genererer man “nok” brugere? Kun via en stor brugerbase kan det sikres, at et netværk ikke er korrumperbart. Hvis der kun er få validatorer i netværket, er der risiko for, at systemet kan overtages af et fjendtligt angreb.

Nye blockchain-projekter betyder, at hele sektoren befinder sig i en god udvikling. Denne udvikling sikrer imidlertid også, at de allerede begrænsede ressourcer bliver endnu mere knappe. En løsning på dette dilemma er Polkadot. Polkadot giver andre blockchain-systemer mulighed for at få adgang til de tilgængelige ressourcer.

Polkadot fungerer grundlæggende som en slags relay chain (relækæde). Andre kæder kan kobles til relæet, hvilket gør det hurtigere, nemmere og mere effektivt at komme i gang. Relækæden muliggør atomare transaktioner mellem systemer og bidrager således til en væsentlig forbedret interoperabilitet.

Hvordan virker Polkadot blockchainen?

Det vigtigste og absolut centrale element i Polkadot-økosystemet er relækæden. Relækæden administrerer tilstande i den blockchain, der er forbundet med systemet – disse kaldes parachains.

En vigtig del af Polkadot-økosystemet er de native tokens, som handles på markedet under navnet DOT. DOT er ikke bare en valuta til styring af selve systemet, men det primære betalingsmiddel i Polkadot-netværket. Enhver, der ønsker at koble en ny parachain med relay chainen, skal eje og bruge DOT til dette.

Polkadot Relay Chain
Visualisering af en relay chain i Polkadot-netværket

DOT tjener imidlertid også til at skabe konsensus og styring i netværket. Det faktum, at udviklerne ikke har sat en fast grænse for antallet af tokens, gør det klart, at DOT ikke er en værdiopbevaring. En stor del af DOT-tokens blev således udstedt til investorer i løbet af ICO’en. Ikke desto mindre stiger antallet af DOT’er med ca. 10 % om året.

Da hele netværket er baseret på en delegated proof-of-stake-algoritme, modtager brugere, der staker deres DOT og dermed er med til at sikre netværket, en belønning.

Polkadot Relay Chain – Højere skalerbarhed gennem Nested Relay Chains

Polkadot skal bidrage til at gøre blockchain-projekter generelt mere interoperable. Relækæden tilbyder dog i øjeblikket kun omkring 100 slots til parachains. Antallet af parachains skal dog løbende øges.

Udviklerne hos Parity Technologies ønsker at gøre dette muligt med såkaldte nested relay chains. I princippet er der tale om indlejrede relækæder, som muliggør fri skalerbarhed af netværket.

Polkadot Parachains
Parachains’ rolle i Polkadot-netværket

Det, der ikke vil ændre sig i fremtiden, er bookningen af slots i relækæden. Polkadot anvender en auktionsmodel til dette formål. De potentielt interesserede parter byder på de ledige slots. På denne måde er det princippet om udbud og efterspørgsel, der er afgørende for, hvor høj den aktuelle DOT-sats vil være.

De DOT, der bydes for en plads i relækæden, er fast, sålænge kontrakten varer. Men i modsætning til staking giver disse ikke noget afkast. Til gengæld kan blockchains skrive deres state (tilstand) ind i relækæden under kontraktperioden. Parachains, der har et fast slot, kan skrive i enhver blok i relækæden.

Parathreads – Det billige alternativ til Parachainen

I praksis kan omkostningerne i forbindelse med et slot som parachain være ret høje. Derfor har udviklerne hos Polkadot introduceret de såkaldte parathreads. Også via parathreads kan en blockchain skrive data i relækæden.

Der skal dog ikke reserveres et fast slot til denne aktion. I stedet opkræves der gebyrer for disse transaktioner. Som ved Bitcoin-blockchainen afhænger disse gebyrer i høj grad af den samlede udnyttelsesgrad af netværket. Desuden er der ingen garanti for, at interaktionen med parakæden vil blive afsluttet med den næste blok.

Polkadot Parathreads
Parathreads er et billigt alternativ

Af denne grund er parathreads ikke egnet til store projekter. Det er dog en stor fordel for små projekter, fordi omkostningerne normalt er lavere, og hastigheden er stadig høj på grund af princippet om indlejrede relækæder.

Ikke desto mindre kan andre projekter altid skifte mellem at være en parachain og en parathread. Rent teknisk set er parachains og parathreads ret sammenlignelige. Afhængigt af relevansen af den transaktion, der skal udføres, kan rollen som parathread være ganske nyttig. Det kan antages, at de fleste brugere vælger den ene eller den anden fremgangsmåde af primært økonomiske årsager.

Relay chain-modellen: Det særlige ved Polkadot

Den model med relækæder, som Polkadot anvender, er en særlig egenskab, som intet andet projekt hidtil har haft. Ved hjælp af denne fremgangsmåde gør Polkadot det muligt at adskille den konsensusarkitektur, som nævnt for oven. Andre blockchains som Bitcoin eller Ethereum tillader ikke adskillelse af konsensusalgoritme og tilstandskommunikation.

Det er derfor forståeligt, at udviklerne besluttede sig for ikke at videreudvikle Ethereum-blokkæden. Dette har dog også skabt en ulempe, da Polkadots relækæde ikke giver udviklere mulighed for at køre programmer. I stedet skal der altid konsulteres en anden blockchain til udførelse af smart contracts eller andre beregningsoperationer.

Selv om dette umiddelbart kan virke som en ulempe, gør Polkadots stærke blockchain-arkitektur det i øjeblikket muligt at bruge forskellige tilsluttede blockchains til disse operationer. Desuden sikrer udviklerne på denne måde, at Polkadot kan skaleres efter behag. Efterhånden som Polkadot bliver mere udbredt, forventes det, at ulemperne ved at outsource databehandlinger fortsat vil blive mindre og mindre.

Polkadots eget token: DOT

Polkadot-blockchainens native token hedder DOT. DOT anvendes på tre forskellige områder:

 1. Forvaltning: Token-ejerne har fuld kontrol over netværket. Alle privilegier, der gælder for minere på andre platforme, gælder også for DOT-brugere på Polkadot. Dette omfatter håndtering af ekstraordinære begivenheder, f.eks. protokolopdateringer og bugfixes.
 2. Staking: Grundlaget for DOT’s staking er spilteori, som skaber tilskyndelser for indehavere af tokens til at opføre sig og være ærlige. Aktører, der handler på en måde, der er til gavn for netværket, modtager en belønning. Andre nodes (knudepunkter) kan endda miste deres andel af netværket på grund af skadelig adfærd. Scroll ned til staking-kapitlet for at læse mere om det.
 3. Bonding: For at kunne oprette nye parachains skal DOT-tokens bindes – denne proces kaldes i Polkadot-netværket “bonding”. Fjernelse af tokens afkobler de gamle parachains fra netværket

For investorerne har en nylig investering været en lukrativ forretning, da Polkadot er et af de største og vigtigste blockchain-projekter på markedet.

Problemet med interoperablititeten ... Har Polkadot en løsning parat?

Et af de største problemer med allerede etablerede blockchains er interoperabilitet. De nuværende løsninger kan sammenlignes med isolerede applikationer, der leverer god performance, men som ikke tilbyder kommunikation med andre applikationer. Polkadot løser denne opgave ved hjælp af relækæden.

Blockchains, der er bygget på Polkadot, deler konsensusmekanismen, hvilket er grunden til, at kommunikationen mellem blockchains fungerer gnidningsløst. Oracles, som dem der findes i Ethereum, er ikke nødvendige i Polkadot for at kommunikere den aktuelle tilstand af en anden blockchain.

På grund af denne fremgangsmåde giver Polkadot teoretisk også mulighed for parallel udførelse af forskellige regneoperationer. En parallelisering af transaktioner giver en højere hastighed i praksis og er derfor en yderst interessant og bæredygtig løsningsmetode.

Dog er det herved sådan, at der i forskellige parachains og parathreads skal udføres scripts – og det skal ske samtidig. Herefter meddeles resultaterne af beregningerne via relækæden. For at være ærlig, lyder denne tilgang i teorien meget lovende.

Det er dog endnu uvist, om disse teoretiske fordele virkelig vil være overbevisende i praksis og udgøre en fordel i forhold til andre systemers Turing-fuldstændighed – Turing-kraftfulde systemer tilbyder universel programmerbarhed, f.eks. Ethereum.

Bridges muliggør kommunikation med andre systemer

Endnu mere spændende er dog Polkadot Bridges, som muliggør kommunikation med eksterne blockchain-projekter. En bridge er en specialiseret parachain, der kan overvåge eksterne netværk og endda foretage transaktioner, hvis det er nødvendigt.

Polkadot Bridges
Bridges har samme funktion som Oracles

En sådan “bro” i Polkadot-økosystemet svarer således til en Oracle i andre blockchain-systemer. På grund af relækæden kan alle andre blockchains i Polkadot-økosystemet også få adgang til bridgens kraft.

Hvilke fordele ligger der i Polkadot sammenlignet med andre blockchains?

Den vigtigste funktion i Polkadot er uden tvivl muligheden for at forbinde blockchains med hinanden. Dette er især for decentrale handelspladser en vigtig funktion. Denne tilgang er også en fordel for den generelle økonomi. Virksomheder kan forbinde deres blockchains med Polkadot og interagere med andre blockchains på denne måde.

Polkadot er desuden baseret på proof-of-stake og har derfor til formål at opnå høj hastighed i forbindelse med transaktioner som f.eks. bookninger, smart contracts eller informationsdeling. På grund af Polkadots høje markedskapitalisering og bekendthed kan også nye parachains drage fordel af protokollen. Det kan antages, at disse vil blive klassificeret som mere troværdige indenfor netværket.

Desuden bidrager proof-of-stake til den løbende oprettelse af nye Polkadot. På denne måde er netværket altid forsynet med en høj grad af likviditet. Grundlæggende kan det siges, at udviklingen af et nyt blockchain-projekt på Polkadot er billigt og frem for alt hurtigt.

En anden vigtig fordel ved Polkadot er bridgene, som overtager Oracle-funktionen og dermed står for fremragende interoperabilitet.

Disse fordele kan Polkadot byde på:

 • Høj skalerbarhed
 • Interessant arkitektur for DeFi
 • Billig platform som udgangspunkt for nye projekter
 • Bridges fungerer som Oracles
 • Mulighed for staking af DOT
 • Parathreads – til at udføre operationer på netværket – er billige

Staking i Polkadot netværket

Polkadot er en blockchain, der er baseret på proof-of-stake for at sikre relækæden mod angreb. På nuværende tidspunkt er DOT’s inflation på 10 % om året. Denne inflationsrate forventes dog at falde med tiden. En betydelig del af indtægterne fra staking går til Polkadots stakeholdere. Et unikt træk ved Polkadot er de forskellige roller, som stakeholderne kan indtage. I det følgende præsenterer vi de forskellige roller og viser, hvordan Polkadot kan stakes.

Validatorer

De, der ønsker at foretage staking på Polkadot-netværket, skal investere deres DOT i en smart contract i mindst 28 dage. På denne måde kan investorerne påtage sig rollen som validator og udføre følgende vigtige opgaver:

 1. Validering af indhold: Validatorer kontrollerer, om data, der leveres af parachains og tråde, er korrekte.
 2. Sikring af blokkernes gyldighed: Den anden opgave er at sammensætte blokkene i relækæden og koordinere med andre validatorer med hensyn til blokkenes gyldighed.

Hvis en validator viser sig at frigive fejlbehæftede blokke til afstemning eller stemmer positivt for fejlbehæftede blokke, kan de stakede DOT’s blive ham frataget. For at kunne udføre deres opgave skal validatorer drive en full node – et knudepunkt, der er permanent tilgængeligt.

Polkadot Validator
Validatoren står i Polkadot-netværket mellem relækæden og parachainen/-threads

Nominatorer

Den anden rolle i Polkadot-økosystemet er rollen som nominator (nominerende person). Opgaven som nominator kræver mindre, men kaster til gengæld så også mindre af. Nominatorerne stemmer om validatorerne. Men også som nominator er det muligt at miste stakede DOT’s.

En af grundene til at miste sine DOT’s er f.eks. at stemme for en validator, der skader netværket.

Polkadot Nominatoren
Nominatorer stemmer om validatorerne

Kollatorer

Kollatorer bruges til at overføre en tilstand til en validator. Kollatorer skal således sende den aktuelle tilstand af en parachain eller parathread til en validator. Disse deltagere modtager ingen betaling fra Polkadot-netværket, dog kan de få kompensation fra den respektive parachain.

Polkadot Kollator
Kollatorer transfererer data mellem blockchains, men får ingen DOT-belønning for det

Fishermen

Fishermen i Polkadot-økosystemet overvåger validatorerne og rapporterer enhver dårlig opførsel. Rollen som fisherman kan varetages af forskellige nodes (knudepunkter). Enhver, der fungerer som validator eller nominator, kan ikke fungere som fisherman. Det er som regel kollatorer, der har en dobbeltrolle, da det netop er dem, der fungerer som fishermen.

Polkadot Fishermen
Fishermen overvåger validatorerne og anmelder regelbrud

Hvordan kan Polkadot nemt stakes?

Hvis du ønsker at stake Polkadot, behøver du stort set ikke at beskæftige dig med alle netværkets særpræg. Der er nemlig nogle børser, der gør det nemt at stake kryptovalutaer som DOT. Ved staking beholder udbyderne en lille provision – og investoren modtager størstedelen af indtægterne fra staking. Forskellen i afkast mellem et full-service staking-tilbud og en egen opsætning er betydelig, men er ikke værd at overveje for de fleste investorer, da en helt egen tilgang er alt for krævende.

Ifølge Stakingrewards er det nuværende Polkadot-afkast 13,33 % om året. Dette afkast kan kun opnås med en egen staking-opsætning. For at gøre dette skal investorerne investere deres Polkadot i en tilsvarende smart contract på Polkadot-mainnettet.

Den nemmeste mulighed for Polkadot Staking er den tilsvarende service hos Kraken. Her skal investorerne blot overføre deres DOT til deres staking wallet. Kraken udbetaler derefter belønningerne to gange om ugen. Afkastet her er 12,00 % om året, hvilket kun er 1,33 %-point lavere end afkastet på mainnettet. Til gengæld kan investorerne til enhver tid trække DOT-tokens tilbage fra staking og sælge dem, hvis det er nødvendigt.

De vigtigste projekter på Polkadot

Der er allerede nogle spændende projekter baseret på Polkadot. I de kommende år kan dette marked dog stadig udvikle sig kraftigt, så de anførte projekter er kun et øjebliksbillede. Ikke desto mindre vil vi gerne tage et kig på de mest interessante projekter i Polkadot-økosystemet:

 • Kusuma: Denne blockchain har et lignende kodegrundlag som Polkadot, men kunne næppe være mere forskellig. Netværket er lidt som Polkadots lillebror, hvilket er fremragende for Polkadot dApps i testfasen. Mens Polkadot fokuserer på stabilitet, har Kusuma mere eksperimenterende karakter. Tekniske justeringer sker hurtigt på dette netværk, hvilket gør det til et interessant testmiljø for Polkadot-udviklere.
 • Edgeware: Edgeware er en selvforbedrende blockchain. Grundlæggende er Edgeware en airdrop af Polkadot mainchain og skal fungere som et testnet for On-Chain-Governance (styring på blockchainen). Mere spændende er det dog, at Edgeware understøtter smart contracts og vil udvikle sig gennem beslutninger truffet af communityet. Edgeware er desuden kompatibel med Ethereum og bringer Ethereum til Polkadot blockchainen uden at overtage problemerne med skalerbarheden.
 • Acala: Det Singapore-baserede DeFi-projekt Acala har til formål at drage fordel af Polkadot-blockchain til DeFi-applikationer. Acala har prominente investorer som CoinFund, Arrington XRP Capital og ParaFi Capital og anses for at være et af de mest spændende DeFi-projekter. Ud over Acala Dollar (aUSD) har udviklerne allerede skabt en decentral kreditprotokol og en decentral udvekslingsplatform. Disse komponenter giver brugerne allerede mulighed for at overføre, låne og modtage valutaer på tværs af blockchains.

Chancer og perspektiver

Sammenfattende er Polkadot et spændende og lovende projekt inden for blockchain-området. Udviklerne af Polkadot har identificeret et problem i den eksisterende krypto-verden og har udviklet en passende løsning på det. Hvis Polkadot vinder gehør og bliver en mainstream-løsning, kan vi forvente at se mange innovative og effektive blockchain-systemer i de kommende år.

Fordelen ved Polkadot er ikke kun netværkets skalerbarhed, men især den billige og hurtige mulighed for at offentliggøre egne løsninger. Derfor kan mange iværksættere vælge Polkadot som det tekniske grundlag for udvikling af deres blockchain-projekter. Det er allerede nu tydeligt, at Substrate gør udviklingen af nye projekter særlig let.

Samtidig kan Polkadot etablere sig som en af de vigtigste blockchain-løsninger for DeFi-sektoren. Nye lovende projekter kan bygges på Blockchain-økosystemet og dermed fremskynde væksten i netværket. Især med indførelsen af Nested Relay Chains vil Polkadot sandsynligvis blive den nye standard.

OSS

Hvad er Polkadot?

Polkadot er en next generation blockchain. Denne blockchain-løsning fremmer interoperabilitet mellem forskellige andre blockchains.

Understøtter Polkadot Oracles?

Polkadot er designet til at sikre interoperabilitet mellem forskellige blockchains. Det er dog ikke alle blockchains der er baseret på den native Substrate Framework. Løsningen på denne udfordring er Polkadot Bridges, de native oracles i Polkadot-økosystemet.

Hvilken konsensusalgoritme anvendes i Polkadot?

Polkadot er baseret på en Nominated Proof-of-Stake (NPoS). Derfor kan ejere af tokens stake DOT.

Hvilket formål har Polkadot-tokenet DOT?

DOT er en kryptovaluta, der dækker flere anvendelsesområder på én gang. For det første anvendes DOT til styring af netværket. Derudover kan investorer stake DOT og dermed profitere ved inflationen af antallet af tokens. Endelig kan projekter bruge DOT til at binde dem (ved Polkadot kaldes denne proces for bonding) og til at koble dem til relay chainen.

Hvor mange DOT-tokens findes der?

Polkadot-tokenet (DOT) har ikke et maksimalt antal. Indtil milepælen på en milliard DOT er nået, skal udbuddet øges med 10 % om året. Herefter forventes inflationen at falde løbende.

Findes der allerede projekter, der bygger på Polkadot?

Der er nogle spændende projekter baseret på Polkadot. Kusama, Acala og Edgeware bør fremhæves her. Da Polkadot stadig er et ungt projekt, bør der komme flere lovende projekter i den nærmeste fremtid.

<

Ethereums decentrale blockchain-netværk er den førende platform for decentrale apps i dag – forkortet dApps. Ethereum er det infrastrukturelle grundlag for en række forskellige projekter inden for  blockchain-teknologi.

Ethereum er en open source blockchain til at køre smart contracts og decentrale applikationer.

Samtidig er Ether (ETH), det native token i blockchainen, den næststørste kryptovaluta efter markedsværdi. I modsætning til det klassiske  client server-princip  er Ethereum baseret på et distribueret og dermed decentraliseret koncept.

Allerede i dag er der utallige applikationer, der bruger Ethereum. Ethereum Foundation beskriver selv sit kryptoprojekt som en ny æra for internettet. Det er grund nok til at se nærmere på projektet, som blev offentliggjort i 2015.

Det vigtigste i en nøddeskal: Hvad er Ethereum?

 • Ethereum bør forstås mindre som et valutasystem og mere som en udviklingsplatform
 • Blockchain-platformen er nu det infrastrukturelle grundlag for en lang række projekter i krypto-verdenen
 • Smart Contracts, decentrale applikationer og decentrale organisationer er blandt Ethereums mest innovative funktioner
 • Med tiden voksede det native token Ether til at blive den næststørste kryptovaluta efter markedskapitalisering
 • Ethereum har altid haft problemer med skalering, som der er et par mulige løsninger på
 • Som en integreret del af Ethereum-økosystemet er Ether tæt forbundet med Ethereum-platformens succes

Hvilket problem løses af Ethereum?

Som en multifunktionel blockchain-platform løser Ethereum ikke ét, men flere problemer. Frem for alt har udviklere gavn af Ethereum som grundlag, når de skaber deres eget blockchain-projekt.

Da projektet, som blev lanceret i 2015, ikke er et klassisk valutasystem, skiller det sig klart ud fra andre kryptovalutaer. Set fra en udviklers perspektiv tilbyder Ethereum en række fordele, som gør det til den mest populære udviklingsplatform for decentrale applikationer (dApps) til dato.

Uden at skulle skabe deres egen blockchain fra bunden kan udviklere skabe tokens og deres egne økosystemer og placere dem på Ethereum-blockchainen. Disse projekter finansieres normalt på klassisk vis gennem Initial Coin Offerings (ICO’er).

Blockchainens decentralisering gør den så interessant for decentrale finansielle applikationer (DeFi) og decentrale apps, som er tilgængelige uden afbrydelser og til enhver tid er sikre mod manipulation. Med Ethereum Virtuell Machine (EVM) er der også en nem måde at udvikle og køre dine egne programmer på, hvilket viste sig at være en reel problemløser i denne sammenhæng.

Investorer kan også drage fordel af succesen med Ethereum Blockchain ved at investere direkte i platformens oprindelige token Ether (ETH). Samtidig viser tokens fra mange af blockchainens succesfulde dApps nu en betydelig stigning i værdi. Der er nu mere end 3.000 dApps på Ethereum Blockchain – og antallet er stigende.

Den historiske baggrund for Ethereum

Før vi ser på det tekniske koncept og den præcise funktion af Ethereum, er det værd at se tilbage på platformens begyndelse. Den 30. juli 2015 så Ethereum dagens lys – med en masse rosende ord fra communityet.

Ethereum Foundation, virksomheden bag blockchain-platformen, var i stand til at rejse over 16 millioner US dollars i ekstern kapital fra tidlige investorer i form af crowdfunding. Der var tidlig hype omkring Ethereum på scenen, da det forventedes at løse grundlæggende problemer og udfordringer inden for blockchain-teknologi.

De fleste kryptovalutaer på det tidspunkt var designet til betalinger og adskilte sig kun i anonymitet, sikkerhed og ydeevne. Der manglede dog helt og holdent en decentral udviklingsplatform.

Et navn bliver ofte nævnt i forbindelse med Ethereum: Vitalik Buterin. Allerede i 2013 offentliggjorde den unge russiske programmør et whitepaper: “Ethereum: A Next Generation Smart Contract & Decentralized Application Platform”.

Han præsenterede sit koncept for offentligheden på en Bitcoin-kongres i Miami et år senere. Men Buterin var ikke alene bag projektet. Han fik støtte fra medstifterne Gavin Wood, Joseph Lubin og Jeffrey Wilcke.

Især Gavin Wood, som også udviklede programmeringssproget Solidity, blev kendt i kryptoscenen. Et par år efter Ethereum grundlagde han Polkadot (DOT) Polkadot (DOT), en af de største konkurrenter til hans tidligere projekt.

Betaversion og lancering

Ethereum blev lanceret som betaversion og blev døbt Ethereum Frontier. Frontier var baseret på en proof-of-work-algoritme og gjorde det muligt at udvikle smart contracts lige fra starten. Omkring et år senere fik projektet sit næste navn, Ethereum Homestead.

Homestead fokuserede på netværkets skalerbarhed og sikkerhed. Ethereums roadmap er en klar plan for, hvordan Ethereum skal udbygges i den sidste fase af sin udvikling. Hver af disse ekspansionsfaser udgør sin egen hard fork. En hard fork udføres altid, når der foretages grundlæggende ændringer i protokollen for en blockchain.

Den mest kendte hard fork er nok Ethereum Classic, som blev skabt som følge af “The DAO Hack”. En sådan forgrening er dog generelt ikke altid et negativt aspekt, men viser snarere, at inkompatibiliteter betyder, at en gammel version af protokollen ikke længere kan interagere med nye funktioner.

Ethereum Classic blev efterfulgt af Ethereum Metropolis, den næste fase af blockchain-platformen, som forbedrede performancen og medførte mange innovationer i to trin: Byzantinum den 16. oktober 2017 og Constantinople den 28. februar 2019. Den sidste fase i køreplanen er Ethereum Serenity. Serenity – også kendt som Ethereum 2.0 – er så vigtig, at vi vil præsentere den mere detaljeret senere.

Ethereums tekniske baggrund

Efter at have forklaret det historiske forløb omkring udgivelsen af projektet, tager vi et kig på den tekniske baggrund for Ethereum. I modsætning til Bitcoin (BTC) er Ethereum for eksempel ikke en kryptovaluta i den forstand, at der er tale om direkte betalingstransaktioner.

Det er mere en platform, hvor uafhængige projekter bruger Ethereum som en infrastrukturel base. Udviklere kan bruge protokollens eksisterende funktioner uden at skulle udvikle dem fra bunden.

Eksempler på disse funktioner omfatter smart contracts, dApps, ERC-20-token-standarden og Decentralized Autonomous Organizations (DAO). Før vi går mere i detaljer om det tekniske koncept for Ethereum, skal vi kort forklare de nævnte funktioner.

Smart Contracts

Intelligente kontrakter – eller Smart Contracts på engelsk og på kryptosproget – er kernen i Ethereum. De skal forstås som udførbare programmer, der kan udvikles i det tidligere nævnte programmeringssprog Solidity.

Smart contracts er en af de vigtigste funktioner ved Ethereum.

De fungerer som en klassisk kontrakt i den virkelige verden. En aftale mellem to parter skrives ind i smart contracten i form af programmeringslogik. Når kontraktens genstand er opfyldt, og en vis mængde Ether skifter hænder, betragtes kontrakten som opfyldt.

Anvendelsesmulighederne omfatter alt fra forsikringstjenester til adgangskontrol og peer-to-peer-transaktioner fra decentraliserede børser (DEX).

Dezentralized Apps (dApps)

Decentrale applikationer er grunden til, at der var stor hype omkring Ethereum før dets udgivelse. Applikationerne er manipulationssikre og tilbyder et næsten uendeligt antal anvendelsesmuligheder gennem integration af smart contracts.

UniSwap Logo
UniSwap er en DEX for token swaps og en af de mest populære Ethereum-applikationer @uniswap.org

På grund af det distribuerede koncept i blockchainen er dApps praktisk talt fejlsikre. De mest kendte dApps er DEX UniSwap og SushiSwap samt NFT-markedspladserne Rarible og OpenSea. Videospil (Axie Infinity) eller decentraliserede finansielle applikationer (Synthetix) er også blandt de mest kendte decentrale applikationer.

Decentralized Autonomous Organization (DAO)

DAO’er løfter organisationer op på et helt nyt niveau. I modsætning til den centraliserede tilgang, som vi kender den i de almindelige organisationer i vores verden, er strukturen i en DAO baseret på en Smart Contract. Denne definerer organisationens ledelse og regler i alle henseender. Der er altså ikke nogen klassisk beslutningstager eller bestyrelse, men det er fællesskabet, der definerer håndteringen i den smart contracten.

ERC-20 Token

ERC-20-formatet er den tekniske standard for smart contracts i Ethereums blockchain-protokol. Ved hjælp af standarden kan udviklere skabe deres egne tokens og placere dem på blockchainen. De fungerer igen som adgangsnøgler til et digitalt økosystem. ERC-20-standarden garanterer, at tokenet er kompatibelt og interoperabelt med de forskellige smart contracts i et Ethereum-projekt.

Ethereum 2.0 – Den finale udgave af Ethereum

Tilbage i kapitlet om udvikling af Ethereum talte vi om en af de vigtigste milepæle i køreplanen – Serenity. Mange kender Serenity bedre som Ethereum 2.0. Dette skridt var et paradigmeskift, som ændrede den hidtil anvendte proof of work til en proof of stake-algoritme.

I slutningen af 2020 introducerede udviklerne Serenity gennem en faseopdelt plan. ETH vil fremover blive genereret gennem staking i stedet for mining. Dermed har Ethereum også fjernet en af de sidste ligheder med Bitcoin. Men hvad er det særlige ved en Proof of Stake, og hvorfor var dette skridt nødvendigt?

Ethereum 2.0 – Hvorfor ændrede Ethereum konsensusmekanismen

Ændringen i konsensusmekanismen forventes at ske omkring 5 år efter den oprindelige udgivelse af Ethereum, og den var planlagt længe i forvejen. Vitalik Buterin har altid haft en idé om at decentralisere Ethereum på alle områder.

Derfor var indførelsen af PoS det eneste logiske skridt. Et proof of work medfører ofte et problem med at miningorienterede virksomheder udnytter deres tekniske fordel og sikrer sig enorme markedsandele. Der er således kun få virksomheder, der i væsentlig grad bestemmer markedet for mining. Med et proof of stake kan et sådant scenarie ikke forekomme. Men dette skridt var ikke kun på grund af miningens decentralitet nødvendigt.

Skabelsen af nye blokke ved hjælp af staking er mange gange mere energieffektiv end mining, som er forbundet med høje energiomkostninger. I princippet kan alle oprette sig som validator, som er navnet på blokskabere i et PoS, så længe de kan skaffe det nødvendige minimumsindskud på 32 ETH.

Der kræves ingen særlig hardware, men en validator skal drive en validatorknude, som dog kan oprettes hurtigt og uden besvær. Der er ingen tekniske krav til den anvendte enhed, men den skal være online og tilgængelig døgnet rundt.

Dette er relateret til kernefunktionen i et proof of stake. Her er det validatorernes kapaciteter, deltagelsestiden i netværket og et tilfældigt tal, der afgør, hvilken validator der deltager i hvilket omfang i oprettelsen af en blok.

Oprettelsen af en ny blok sker ved at signere en transaktion i blokken. Hvis validatoren mener, at den er gyldig, bekræfter han den og tilføjer den til blockchainen. For sin indsats modtager han en provision som belønning – svarende til mining i tilfælde af et proof of work. I stedet for en fast belønning modtager validatorerne dog en vis andel af gebyrerne for transaktionen i en blok.

Ether – det native token i Ethereum blockchainen

Selv om Ethereum ikke er et klassisk valutasystem som Bitcoin, Dash eller Litecoin, er der stadig brug for et overordnet betalingsmiddel på platformen. Til dette formål skabte udviklerne af Ethereum det native token Ether (ETH).

Ether kan bruges som betalingsmiddel for smart contracts og er den interne valuta for decentrale applikationer på blockchainen. Samtidig kan tokenet handles på krypto-verdenens børser og er en direkte måde for investorer at deltage i Ethereum-platformens succes på. Overførsler foretages – på lignende måde som ved andre kryptovalutaer – fra en Ethereum-adresse til en anden.

Hvis transaktionsudvekslingen f.eks. foregår mellem to personer, sender person A et bestemt beløb af ETH til adressen på person B’s wallet. Det samme koncept bruges til udbetalinger fra en smart contract, selv om én bestemt betingelse skal være opfyldt på forhånd.

Transaktioner af enhver art pålægges transaktionsomkostninger. De enkelte aktiviteter inden for Ethereum-økosystemet koster til gengæld gas. Gas er en enhed, der bestemmer, hvor høje omkostningerne ved en udført operation er. Især i de perioder med spidsbelastning, hvor der er meget aktivitet i nettet, kan gasomkostningerne stige uforholdsmæssigt meget – men mere om det i det følgende.

Ethereum og problemerne med skalering

Ethereum har altid været langt den mest populære udviklingsplatform for nye blockchain-teknologiprojekter. Platformen har dog også kæmpet med vedvarende problemer med skalering siden de tidlige dage. Mens Bitcoin løste disse problemer ved hjælp af en second-layer-løsning (Lightning Network), så det ud til, at Ethereum i årevis ville mangle en tilsvarende tilgang.

Ethereum skal imidlertid også håndtere en udfordring, der ligger gemt i dets helt specielle konceptuelle orientering. Mens blokke i andre blockchains beregnes i bytes og kun indeholder transaktioner, måler Ethereum sine blokke i gas, som er afhængig af de mange beregningsoperationer i en blok. Derfor er det mange gange mere krævende at føje en Ethereum-blok til blockchainen.

Ethereum 2.0 skal løse dette problem, selv om ikke alle vanskeligheder i forbindelse med skalering kunne løses fra starten. På lang sigt skulle en innovativ teknologi kunne afhjælpe dette problem – såkaldt sharding.

Sharding: Performance-boost gennem parallelisering

Vitalik Buterin har selv gjort de løbende skaleringsproblemer til hovedemne på mange konferencer. Sikkert også fordi han allerede havde en løsning i ærmet i form af af en del af Serenity. I dette underafsnit beskrives den teknologi, der kaldes sharding, som muliggør parallelisering af håndtering af Ethereum-transaktioner. Ligesom ændringen i konsensusmekanismen betyder sharding også en helt ny retning i forarbejdningslogikken. I øjeblikket gemmer hver knude i netværket hele blockchainen for at garantere netværkets integritet. Hver ny blok får imidlertid blockchainen til at vokse i størrelse, hvilket forringer netværkets ydeevne gennem tiden.

Sharding opdeler blockchainen ved hjælp af en horisontal tilgang. Hver af disse partitioner, også kendt som en shard, er placeret på et bestemt antal knudepunkter. Nye transaktioner inden for en af disse shards kan derefter valideres og behandles af de tilknyttede knudepunkter.

Dette gør det muligt at behandle transaktioner parallelt på tværs af hele partitionshorisonten. Selv om denne tilgang har et stort potentiale til signifikant at forbedre ydelsen af Ethereum blockchainen, giver den også nye problemer i teorien.

Med betydeligt færre knuder, der validerer underområderne i blockchainen, er netværkets modstandsdygtighed over for manipulationer betydeligt mindre. Personerne bag Ethereum har derfor implementeret proof-of-stake-algoritmen for at øge sikkerheden.

Af denne grund kunne sharding ikke gennemføres tidligere. Men Ethereum 2.0 lagde grundstenen her. Indførelsen af sharding er fast planlagt for fremtiden. Indtil da har Vitalik Buterin annonceret såkaldte rollups, som samler flere transaktioner og dermed reducerer belastningen og gebyrerne. På denne måde skulle det allerede nu være muligt at foretage op til 1.000 transaktioner i sekundet.

Hvorfor er der noget værdi i Ether?

Hvert kryptoprojekt har på sin hvis en meget speciel værdi. Selv om mange kryptovalutaer har en lignende tilgang, viser værdien af coins og native tokens sig ofte på forskellige måder. Men hvad med Ethereums oprindelige token Ether?

Som et centraliseret betalingsmiddel udfører Ether en vigtig funktion i Ethereum-økosystemet. Efterhånden som succesen med Ethereum-platformen voksede, voksede værdien af det native token også, hvilket i sidste ende gjorde det til den næststørste kryptovaluta målt i markedskapitalisering.

Ether er afgørende for alle Ethereums funktioner. Andre projekters tokens kan ofte udelukkende bruges til formål indenfor selve projektets blockchain, men Ether er vigtig til at udføre smart contracts og netværksstyring, og det fungerer som overordnet betalingsmiddel. Tokenets dybe integration i Ethereum-økosystemet er derfor afgørende for dets værdi. Så længe Ethereum forbliver en succes i det lange løb, bør Ether også kunne øge sin værdi.

Hvad er Ethereum – Konklusion og udsigt

Ethereum har haft en hidtil uset succes siden udgivelsen i 2015. Som en af de første udviklingsplatforme for kryptoprojekter nød Ethereum stor popularitet fra starten. Udviklere fortsætter med at bruge Ethereum-platformen som infrastrukturel fundament for deres projekter den dag i dag.

Smart contracts og dApps repræsenterer en række forskellige reale anvendelsesmuligheder og er en integreret del af krypto-verdenen. Folkene bag Ethereum, anført af medstifter og talerør Vitalik Buterin, bruger en struktureret køreplan til at vise vejen for Ethereum.

Den oprindelige token Ether (ETH) er en vigtig del af Ethereums økosystem og er dybt integreret i protokollen. Med tiden har Ether udviklet sig til at blive en af de vigtigste kryptovalutaer og har haft den næsthøjeste markedsværdi i årevis. Succesen med Ethereum-platformen har også boostet prisen på tokenet, hvilket nu gør det ekstremt populært blandt institutionelle investorer.

Vores detaljerede købsguide og vores prognose for Ethereum giver yderligere oplysninger til interesserede investorer.

Begrebet Bitcoin kan bruges på to måder. For det første er det navnet på en kryptovaluta, og for det andet betegner udtrykket en decentral, offentlig peer-to-peer-netværksprotokol.

Historien bag Bitcoin

Den 31. oktober 2008 foreslog en ukendt softwareudvikler, muligvis flere, under pseudonymet Satoshi Nakamoto et elektronisk betalingssystem baseret på matematiske beviser. Hensigten med denne idé var at skabe et betalingsmiddel, der var kryptografisk sikkert, verificerbart, uforanderligt og kunne anvendes uafhængigt af centrale myndigheder og regeringer.

Da Whitepaper blev offentliggjort, var den globale økonomiske krise i 2007 allerede ved at tage fart på. En af årsagerne til denne finanskrise anses for at være den bristede boligboble på det amerikanske marked. Som følge af finanskrisen mistede mange mennesker deres hjem. For at forhindre bankfolk og spekulanter i at skabe sådanne bobler ønskede Nakamoto at give verdens befolkning et mere ordnet og troværdigt transaktionssystem, hvor folk kunne genvinde fuld kontrol over deres egne monetære aktiver.

Et andet problem, som Bitcoin-blockchainen skulle løse, var det såkaldte double-spending. Double-spending var et stort problem ved digitale betalingsmetoder som f.eks. bank- eller kreditkort.
Nakamoto, hvis identitet stadig ikke er blevet opklaret den dag i dag, skabte Genesis-blokken i januar 2009 og lancerede dermed officielt Bitcoins blockchain. Siden da har netværket kørt som en open source-softwareprotokol.

Hvad er Bitcoin (BTC)?

Bitcoin (BTC) betegner et digitalt token i sin egen blockchain. Et digitalt token er en kryptografisk chifreret fil, der er gemt i Bitcoin-blockchainen. Blockchainen, eller blokkæden, er en offentlig hovedbog. Det er her, alle transaktioner gemmes.

Det svarer til, at en bankmedarbejder fører regnskab over, hvornår og hvor mange penge Peter Hansen, bankens fiktive kunde, har indbetalt på eller hævet fra sin bankkonto. Bankmedarbejderen registrerer også, hvor mange penge Peter Hansen har overført til Lise Madsen.

En bankoverførsel eller transaktion indebærer, at der hæves en fast pengeværdi fra en bankkonto og indsættes på en anden bankkonto. Når Peter Hansen overfører 1000 kr. til Lise Madsen, trækker bankmedarbejderen 1000 kr. fra hans saldo og krediterer dem hendes.

Det samme sker i princippet med transaktioner. En Bitcoin-overførsel registreres i den digitale kontobog, Bitcoin-blokkæden. Det særlige ved blockchainen er, at ingen enkelt bankmedarbejder administrerer den, men at den er gemt helt eller delvist på alle computere i netværket.

Det betyder, at Bitcoin-brugere ikke længere behøver at stole på individuelle banker til at forvalte deres penge. Den decentrale arkitektur i Bitcoins blockchain har ikke kun den fordel, at den eliminerer behovet for banker som mellemled, men giver også en høj grad af gennemsigtighed og sikkerhed på samme tid.

Alle interesserede kan til enhver tid offentligt se transaktionsnetværkets regnskabsbog. Dette giver Bitcoin-brugere mulighed for at opbygge tillid til blockchain-teknologien.

Det er dog ikke alle, der kan ændre transaktioner til deres fordel. En Bitcoin-transaktion indeholder bl.a. oplysninger om, hvem der har foretaget en transaktion, hvor meget der skal overføres i Bitcoin (BTC), hvornår transaktionen blev foretaget, og hvem beløbet skal sendes til.

Denne informationspakke komprimeres i såkaldte blokke ved hjælp af en krypteringsalgoritme. Sammenkædningen af disse blokke kaldes en blockchain. Dette er særligt sikkert, fordi Bitcoin-blokkæden er kryptografisk krypteret. En hacker skal først dekryptere transaktionsblokken igen for at kunne manipulere transaktionsdata til sin fordel.

Selv hvis det lykkes en hacker at hacke en computer i det decentrale Bitcoin-netværk, vil de andre computere i netværket have gemt den oprindelige blockchain og dermed kunne opdage forsøget på at manipulere den. Som en logisk konsekvens heraf kan den hackede computer straks udelukkes fra netværket.

Fordele og muligheder

Bitcoin blev oprindeligt designet som en decentraliseret betalingsmetode og et alternativ til det traditionelle banksystem. I modsætning til internationale bankoverførsler på det tidspunkt var det billigere og hurtigere. En ekstra fordel for sælgere og købere var, at en transaktion er irreversibel, hvilket forhindrer tilbageførsler, som ofte er forbundet med høje gebyrer.

I nogle dele af verden er Bitcoin stadig en mere effektiv og billig måde at overføre penge på tværs af grænserne på. Mange brugere sætter også pris på den pseudo-anonymitet, som blockchain (Hvad er en blockchain?) giver dem. Bitcoins fordele mht. omkostninger og hastighed svinder dog i stigende grad ind i takt med, at nyere blockchain-projekter med bedre teknologi og skalerbarhed kommer på markedet, mens traditionelle projekter arbejder på at forbedre deres systemer.

Proof of Work - Proof of Stake
Proof of Work – Proof of Stake @nem.io

Hvordan virker Bitcoin?

Transaktioner i Bitcoin-netværket verificeres af minere ved hjælp af proof-of-work-algoritmen. Dette er baseret på SHA-256-algoritmen. I gennemsnit tager bekræftelsen af en transaktion ca. 10 minutter. I virkeligheden kan det dog tage betydeligt længere tid. Dette skyldes det store antal transaktioner, som minerne næppe kan håndtere. Brugerne skal enten betale mere eller vente længere tid på deres transaktioner. For mikrobetalinger er de ekstra gebyrer, der ville blive pålagt, ikke umagen værd. Det betyder, at især mindre beløb nogle gange må vente flere dage på bekræftelse.

Resultatet har været en manglende skalerbarhed, hvilket har forhindret kryptovalutaen i at tage springet til dagligdags betaling. Ligesom Ethereum og andre større kryptovalutaer med samme problem prøver Bitcoin også forskellige metoder til at øge skalerbarheden for at kunne sikre større datatrafik. Disse omfatter brugen af Lightning Network, som i sidste ende har til formål at lette byrden på blockchainens hovedkæde. Et andet tiltag var implementeringen af SegWit-protokollen i august 2017.

Nogle medlemmer i communityet så løsningen på skaleringsproblemet i en forøgelse af blokstørrelsen. Ud fra denne idé fandt den første “hard fork” endelig sted i august 2017, og Bitcoin Cash blev skabt. I alt gennemgik Bitcoin yderligere to hardforks, som resulterede i Bitcoin Gold og Bitcoin Private.

Hvad er Bitcoin Mining?

Bitcoin-mining er den proces, hvorved Bitcoins bliver genereret. Mining sikrer først og fremmest, at overførsler i Bitcoin skrives til den digitale hovedbog. Alle i hele verden, der har internetadgang, kan downloade protokollen og bruge deres computers processorkraft til at generere Bitcoins. Bitcoins udbetales som en belønning, når en transaktionsblok i Bitcoin-blokkæden beregnes. I øjeblikket udbetales 6,25 Bitcoin som belønning pr. genereret transaktionsblok. Dette svarer i øjeblikket til ca. 300.000 US dollars. I 2024 vil denne belønning blive halveret (Bitcoin Halving).

Transaktionsblokke i Bitcoin-blokkæden beregnes ved hjælp af en såkaldt hashing-algoritme. En hashing-algoritme fungerer med en hash-funktion. Hashing-algoritmen er den kryptografiske krypteringsalgoritme SHA256. Denne algoritme tager de tidligere nævnte transaktionsoplysninger, krypterer dem, sammenkæder dem med den seneste hashblok i blockchainen og mapper dem til en hashværdi i blockchainen. I tilfælde af en Bitcoin-transaktion er hash-værdien i blockchainen modtagerens konto, det såkaldte Bitcoin-wallet.

Jo mere processorkraft en computer har, jo hurtigere kan den anvende krypteringsalgoritmen. Hvis en computer f.eks. kan behandle 350 terahash i sekundet (350 TH/s), har den en høj regnehastighed. Jo højere regnehastigheden er, jo hurtigere kan transaktionsblokke integreres i blockchainen.

Derfor modtager minere, som er operatørerne af Bitcoin-protokollen, også flere Bitcoins med stigende regnekraft. I øjeblikket tager det i gennemsnit ti minutter at oprette en blok. Ud over at behandle transaktionsdata har minere i Bitcoin-netværket den funktion at synkroniseres med andre computere, så blockchainen altid er opdateret. De sikrer også systemet ved at kontrollere transaktioner, der er blevet behandlet af andre computere, på ny.

Det er ikke længere værd at mine Bitcoins på din egen hjemmecomputer. I mellemtiden findes der hele minefarme. I disse minefarme anvendes specielt fremstillede grafikkort og minemaskiner til mining af Bitcoins. Problemet er, at den såkaldte difficulty stiger inden for netværket.

Difficultyen betegner den sværhedsgrad, med hvilken SHA256-algoritmen arbejder. Hvis sværhedsgraden er lav, skal algoritmen behandle færre data for at generere en blok. Hvis sværhedsgraden stiger, skal en miner bruge mere computerkraft for at kunne generere en blok.

Minefarme drives f.eks. af cloud mining-udbyderne Genesis Mining, Hashflare eller Bitcoinvest. Cloud mining giver interesserede parter mulighed for at købe computerkraft for at mine Bitcoins med den. For at få flere coins går minerne som regel med i en mining pool.

I en mining pool kombineres computerkraft fra alle computere i poolen og bruges til at mine Bitcoins. Sådanne mining pools er f.eks. BTC.com, AntPool, SlushPool og ViaBTC. De genererede Bitcoins fordeles mellem deltagerne.

Ledger Nano X med Bluetooth
Ledger Nano X med Bluetooth @ledger.com

Hvad er en Bitcoin Wallet?

En Bitcoin-wallet er et stykke software. Softwaren bruges til at gemme dine coins. En wallet kan sammenlignes med en rigtig pengepung. Da Bitcoins er en digital valuta, er en wallet en digital pung. En Bitcoin-wallet er vigtig, når du ønsker at mine, handle eller blot eje Bitcoins. Det er heller ikke muligt at foretage en betaling i Bitcoins uden en ordentlig wallet. En wallet tildeler hver bruger et unikt ID, som er et hexadecimaltal. Dette ID kaldes også for walletadressen. Walletadressen sikrer anonymitet, fordi Bitcoin-brugere ikke vises med deres rigtige navn i Bitcoin-blockchainen. Kun deres egen walletadresse, transaktioner i BTC og modtageradressen kan ses på Bitcoin-blokkæden.

Afhængigt af den endelige enhed er wallets forskellige fra hinanden. Wallets til opbevaring af Bitcoins findes som desktop wallet, hardware wallet, mobile wallet eller web wallet.

En hardware wallet (f.eks. Trezor og Ledger Nano S) er en slags USB-stik, hvor Bitcoin-indehavere kan gemme deres egne Bitcoins på offline. De er velegnede til brugere, som ikke ønsker at miste deres coins gennem et hack.

En desktop wallet er beregnet til ens desktop-pc og er bl.a. egnet til handel med kryptovalutaer. De modtagne Bitcoins gemmes derefter på brugerens egen computer. En web wallet er kun tilgængelig via en browser. De Bitcoins, der opbevares, opbevares derefter på serverne hos udbyderen af den web wallet. En mobil wallet bruges ofte, når Bitcoins bruges som betalingsmiddel i hverdagen. I dette tilfælde opbevares Bitcoins på ens mobiltelefon.

Ved de fleste wallets er der mulighed for at oprette en krypteret sikkerhedskopi. Sikkerhedskopien er der for at kunne bevise, at du har opbevaret en vis mængde Bitcoin i tegnebogen i tilfælde af tab eller tyveri. Dette gælder også, hvis din wallet bliver hacket, eller hvis du simpelthen har glemt din adgangskode. Når du vælger en wallet, skal du også tage hensyn til udbyderens seriøsitet. Wallets bliver i øjeblikket fortrinsvis brugt til handel med Bitcoins.

Hvad er Bitcoin Trading?

Bitcoin trading omfatter køb og salg af Bitcoins, dvs. handlen. Målet med trading er at øge sin egen kapital. Dette opnås ved at sælge købte Bitcoins til en højere pris, end de blev købt. Bitcoin kan handles på mere end 400 kryptobørser verden over. Minere kan sælge minede Bitcoins på børserne. Alle, der er interesserede i at eje Bitcoins, kan dog også købe Bitcoins på disse børser, hvis de har en wallet. I mange tilfælde bruges kryptobørser til at handle med Bitcoins (BTC). Det er store fortjenstmuligheder, der taler for handlen med kryptovalutaen. For eksempel har en person, der købte en Bitcoin for 120 amerikanske dollars i april 2013, allerede modtaget 20.000 US dollars for den i december 2017 og endda 50.000 US dollars i 2021. Det er betegnende. Prisen er kendetegnet ved høj volatilitet. Den svinger meget, og det er umuligt at forudsige præcist, om og hvornår prisen vil stige eller falde.

Det skyldes primært, at handel med kryptovalutaer endnu ikke er blevet reguleret på samme måde, som det er tilfældet med konventionelle børser. Kryptobørser som Bitcoin.com eller AnycoinDirect.eu har nu passende autentificeringsprocedurer på plads for ikke kun at identificere svindlere, men også for at forhindre problemet med hvidvaskning af penge.

Kryptobørser er dog endnu ikke lovregulerede med hensyn til handel. Det betyder i princippet også, at et fuldstændigt tab af den investerede kapital til enhver tid er muligt. Kryptovalutaer er en investering med høj risiko. Når du handler med kryptovalutaer, er det vigtigste at have den rigtige strategi. Alle, der har registreret sig på en kryptohandelsplatform og har en wallet, kan udvikle forskellige handelsstrategier. Når du handler, skal en coin helst sælges dyrere, end den blev købt. De fleste kryptobørser opkræver et vist gebyr pr. trade for at handle med kryptovalutaer. Ud over at handle med kryptovalutaer på kryptobørser kan kryptovalutaer også købes eller sælges via en broker.

Køb af Bitcoin

Der er mange måder at købe Bitcoins på. Før du begynder at købe, bør du indrette en wallet til dine Bitcoins. Her kan man med god samvittighed anbefale walleten af Blockchain.info, eToro eller Coinbase .

Når du har oprettet en Bitcoin-wallet, skal du bruge en traditionel betalingsmetode såsom bankoverførsel, kreditkort eller andre betalingskort til at købe Bitcoins på en Bitcoin-børs (eksempel: eToro, Coinbase). Bitcoins vil derefter blive lagt i din wallet. Hvorvidt ovenstående betalingsmetoder er tilgængelige, afhænger af gældende love og den valutakurs, du vælger.

Bitcoin i fremtiden

Bitcoins fremtid er endnu ikke klar. Er Bitcoin virkelig en valuta, der kan bruges til at betale frisøren eller ens elregning? Eller er det blot et investeringsobjekt, der kan bruges til at tjene hurtige penge? Er det ikke bare hvidvaskning af penge?

Den oprindelige idé bag kryptovalutaen var at etablere et peer-to-peer-betalingssystem med integritet, tillid og decentralisering. Problemerne med skalering og de store prisudsving gør det næsten umuligt at anvende det som et almindeligt betalingsmiddel. På det seneste synes Bitcoin derfor i stigende grad at udvikle sig til et spekulationsobjekt og et aktiv. Den stærke vækst i de seneste år har tiltrukket mange tradere, der håber på store profitter.